Kursy MS Excel: Poznań, Wrocław

Zadzwoń do nas:
komórka: 533 22 33 13
email: kontakt@radvice.pl

Szukaj
Doradztwo gospodarcze

rAdvice™ – rzetelna analiza finansowa przedsiębiorstwa

Analiza finansowa przedsiębiorstwa to narzędzie pozwalające ocenić kondycję finansową podmiotu gospodarczego oraz jego szansę na dalszy rozwój w przyszłości. Analiza finansowa przedsiębiorstwa jest wymaganą częścią większości biznes planów oraz studiów wykonalności inwestycji. Ponadto, w dzisiejszych czasach analizy finansowe przedsiębiorstwa są skutecznym narzędziem, wspierającym w podejmowaniu decyzji menedżerskich.

 

Oferta opracowania wszechstronnych analiz

W ramach oferty analiz finansowych przygotowujemy:

 • analizy finansowe przedsiębiorstw,
 • analizy finansowe firm z porównaniem do wyników wybranych przedsiębiorstw konkurencyjnych,
 • NOWOŚĆ! analizy finansowe wraz z ustaleniem ratingu wiarygodności kredytowej analizowanego przedsiębiorstwa.

 

rAdvice™ przygotowuje analizy finansowe między innymi na potrzeby:

 • biznes planów,
 • dotacji,
 • inwestycji,
 • własne Klientów.

 

Oferujemy możliwość przygotowania profesjonalnej analizy finansowej firm, zarówno będącej niezbędną częścią biznes planów, jak i studiów wykonalności inwestycji, a także w formie odrębnej analizy na potrzeby własne naszego Klienta. Każdorazowo zakres analizy finansowej przedsiębiorstwa dostosowujemy do indywidualnych wymagań Klienta lub przyjmujemy formę standardową, w przypadku braku zdefiniowanych przez Zleceniodawcę preferencji.

Wysoki poziom merytoryczny i rzetelność opracowań

Analizy finansowe przedsiębiorstwa przygotowywane przez rAdvice™ stanowią rzetelne odzwierciedlenie rzeczywistości gospodarczej badanego przedsiębiorstwa i spełniają wymagania instytucji, do których są kierowane. Ofertę dotyczącą analiz finansowych kierujemy zarówno do przedsiębiorstw i samorządów, jak i do firm doradczych potrzebujących merytorycznego wsparcia w tym temacie.

 

Oto kilka przykładów, kiedy warto zdecydować się na przeprowadzenie analizy finansowej:

 • podczas poszukiwania skutecznych narzędzi controllingu finansowego,analiza finansowa
 • w celu analizy przyczyn pogorszenia się lub poprawy wyników finansowych oraz poszukiwania działań naprawczych,
 • w celu określenia progu rentowności działalności firmy,
 • w celu oceny stanu finansów przedsiębiorstwa oraz podejmowanych w nim decyzji finansowych.

 

Przykładowy zakres wykonywanej przez nas analizy finansowej przedstawia się następująco:

 1. analiza bilansu,
 2. analiza rachunku zysków i strat,
 3. analiza przepływów pieniężnych (cashflow),
 4. analiza płynności,
 5. analiza wskaźników rentowności,
 6. analiza efektywności zarządzania majątkiem obrotowym,
 7. analiza zadłużenia,
 8. analiza Du Ponta,
 9. podsumowanie analizy i wnioski.


Przykładowe wyniki analizy finansowej, jakie może dostać nasz Klient decydując się na współpracę z nami:

Przykład 1

Analiza finansowa - przykład 1

Przykład 2

Analiza finansowa - przykład 2

Przykład 3

Analiza finansowa - przykład 3

Przykład 4

Analiza finansowa - przykład 4

Kontakt w sprawie oferty:

 

e-mail:

kontakt@radvice.pl

 

tel. kom.:

+48 669 326 639

 

tel.:

+48 61 670 31 15

Copyright 2019 by rAdvice.pl