Kursy MS Excel: Poznań, Wrocław

Zadzwoń do nas:
komórka: 533 22 33 13
email: kontakt@radvice.pl

Szukaj
Doradztwo gospodarcze

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa

Analiza strategiczna to dokument pozwalający na kompleksową ocenę bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa oraz jego potencjału rozwojowego. Profesjonalnie przygotowana analiza pozwala na wskazanie najkorzystniejszych kierunków rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o posiadane przez nie zasoby oraz zdolności do ich powiększenia. Jest ona również okazją do zaprezentowania zewnętrznemu otoczeniu planów rozwojowych firmy.

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa jest podstawowym dokumentem koniecznym przy formułowaniu strategii przedsiębiorstwa.

 

Oferta

rAdvice™ oferuje przygotowanie profesjonalnej analizy strategicznej przedsiębiorstwa, zawierającej następujące informacje:

 • analizę makrootoczenia (metoda PEST):
  • otoczenie prawno-polityczne,
  • otoczenie ekonomiczne,
  • otoczenie społeczno-kulturowe,
  • otoczenie techniczne;
 • analizę mikrootoczenia (metoda 5 sił Portera):strategia
  • siła przetargowa dostawców,
  • siła przetargowa nabywców,
  • natężenie konkurencji,
  • groźba nowych wejść,
  • groźba pojawienia się substytutów;
 • analizę zewnętrzną przedsiębiorstwa:
  • analizę interesariuszy (stakeholders),
  • analiza luki strategicznej przedsiębiorstwa;
 • analizę wewnętrzną przedsiębiorstwa:
  • bilans strategiczny przedsiębiorstwa,
  • analiza kluczowych czynników sukcesu,
  • macierz McKinsley’a,
  • analiza portfelowa;
 • analizę SWOT;
 • formułowanie misji i wizji przedsiębiorstwa;
 • formułowanie celów strategicznych przedsiębiorstwa (stanowiących punkt wyjścia przy określaniu strategii).

Cena analizy strategicznej zależy od stopnia jej szczegółowości, branży w jakiej funkcjonuje przedsiębiorstwo oraz potrzeby, dla jakiej jest ona tworzona. Zapraszamy do kontaktu w celu dokonania wyceny analizy strategicznej na Państwa potrzeby.

Kontakt w sprawie oferty:

 

e-mail:

kontakt@radvice.pl

 

tel. kom.:

+48 669 326 639

 

tel.:

+48 61 670 31 15

Copyright 2013 by rAdvice.pl