Kursy MS Excel: Poznań, Wrocław

Zadzwoń do nas:
komórka: 533 22 33 13
email: kontakt@radvice.pl

Szukaj
Doradztwo gospodarcze

Budżetowanie i analiza kosztów

W dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej budżetowanie i analiza kosztów stanowią jeden z kluczowych czynników sukcesu przedsiębiorstwa. Zaliczane są one do tzw. metod wyprzedzających oceny działalności przedsiębiorstwa, dzięki czemu zwiększają szybkość reakcji na bodźce płynące z otoczenia oraz pozwalają zdecydowanie prędzej takie bodźce dostrzec.

Budżetowanie w przedsiębiorstwie zawsze powinno wynikać ze strategii przyjętej przez jego kierownictwo. Poniżej przedstawiamy kluczowe etapy realizowanego przez rAdvice™ budżetowania w przedsiębiorstwach:

 • analiza dotychczasowego systemu planowania, ewidencji oraz raportowania przychodów i kosztów w przedsiębiorstwie,
 • ustalenie zakresu oraz formy budżetowania,
 • określenie założeń budżetowych,
 • ustalenie ośrodków przychodowych oraz kosztowych,
 • ustalenie planów sprzedażowych,
 • stworzenie layoutów budżetowych oraz narzędzi do analizy wykonania budżetu,
 • opracowanie budżetu przedsiębiorstwa,
 • uzgodnienie oraz zatwierdzenie budżetu,
 • kontrola i ocena wykonania budżetu oraz wprowadzanie działań korygujących.

 

Oferta

W ramach oferty rAdvice™ może:

 • uczestniczyć w całym procesie wdrażania budżetowania w przedsiębiorstwie,
 • uczestniczyć tylko w poszczególnych etapach związanych z wprowadzaniem budżetowania.

 

Bez względu na zamówiony zakres usług, za każdym razem nasze działania przebiegają w ścisłej współpracy z Klientem, dzielimy się wiedzą oraz doświadczeniem, jak również oferujemy sprawdzone rozwiązania służące do raportowania i analizy odchyleń budżetowych.

Oto kilka przykładów, kiedy warto wprowadzić w przedsiębiorstwie działania związane z budżetowaniem i analizą kosztów:

 • ZDECYDOWANIE ZAWSZE,
 • chcąc zwiększyć efektywność planowania finansowego w przedsiębiorstwie,
 • poszukując metod motywacyjnych dla oceny działań kierownictwa przedsiębiorstwa i pozostałych pracowników,
 • poszukując efektywnego narzędzia controllingu finansów,
 • w celu ujednolicenia i uporządkowania systemów raportowania finansowego w przedsiębiorstwie,
 • w celu zwiększenia świadomości kosztowej wszystkich pracowników w przedsiębiorstwie.

 

Kilka istotnych kwestii związanych z budżetowaniem, jakie warto znać:

 • Prawidłowo wdrożone mechanizmy budżetowania i kontroli kosztów zwiększają efektywność przedsiębiorstwa w zakresie finansów, produktywności oraz podejmowania decyzji.
 • Wdrożenie systemu budżetowania wiąże się z czasem, różnym w zależności od rozmiarów przedsiębiorstwa.
 • Budżetowanie należy wdrażać stopniowo.
 • Wdrożenie budżetowania często wymaga wprowadzenia mniejszych lub większych zmian w systemie ewidencji księgowej.
 • Kluczowym  czynnikiem w procesie wdrażania budżetowania są ludzie, którzy muszą rozumieć jego potrzebę, korzyści jakie płyną z wprowadzenia tego działania oraz jego konsekwencje.

Kontakt w sprawie oferty:

 

e-mail:

kontakt@radvice.pl

 

tel. kom.:

+48 669 326 639

 

tel.:

+48 61 670 31 15

Copyright 2013 by rAdvice.pl