Kursy MS Excel: Poznań, Wrocław

Zadzwoń do nas:
komórka: 533 22 33 13
email: kontakt@radvice.pl

Szukaj
Outsourcing raportowania

Outsourcing raportowania (zdalne raportowanie)


Zdalne raportowanie to usługa, w ramach której:

 • cyklicznie przygotowujemy ustalone raporty analityczne w oparciu o dostarczone dane;
 • okresowo spotykamy się z Klientem w celu omówienia raportów i zaproponowania działań naprawczych;
 • oferujemy tzw. „helicopterview” na sytuację przedsiębiorstwa i świeże spojrzenie na możliwości i zagrożenia związane z jego działalnością;
 • zapewniamy konkurencyjne ceny w stosunku do kosztów utrzymywania rozbudowanego działu analiz ekonomicznych;
 • gwarantujemy pełną poufność danych.

 

Zdalne raportowanie stanowi doskonałe wsparcie w podejmowaniu decyzji zarządczych. Pozwala ono na profesjonalne monitorowanie kluczowych obszarów związanych z działalnością przedsiębiorstwa. Poprzez zastosowanie zaawansowanych metod prezentacji, już pierwszy rzut oka na generowane przez rAdvice™ raporty pozwala stwierdzić, co w przedsiębiorstwie wymaga poprawy, a co kształtuje się zgodnie z założeniami.

 

Wiemy doskonale, że każdy Klient jest inny i ma różne podejście do zlecania analizy, dlatego też oferujemy usługi zdalnego raportowania oparte zarówno na sporządzaniu pojedynczych raportów, jak i całych pakietów, obejmujących:

 • analizę przychodów,
 • analizę kosztów w układzie funkcjonalnym i rodzajowym,
 • analizę koszów wytworzenia,
 • analizę marż,
 • analizę wykonania planów przychodów i kosztów,
 • analizę stanów magazynowych oraz rotacji zapasów,
 • analizę kluczowych wskaźników finansowych przedsiębiorstwa,
 • analizę cash-flow.

 

Najważniejsze korzyści z nawiązania współpracy z rAdvice™ w zakresie zdalnego raportowania to:

Korzyści ze współpracy


POWRÓT >>>

Copyright 2013 by rAdvice.pl