Kursy MS Excel: Poznań, Wrocław

Zadzwoń do nas:
komórka: 533 22 33 13
email: kontakt@radvice.pl

Szukaj
Biznes plany

Potrzeba pisania biznes planu

Sporządzenie biznes planu nie jest swego rodzaju „sztuką dla sztuki”, tylko istotnym narzędziem związanym z prowadzeniem firmy. Biznes plan wbrew powszechnym opiniom sporządza się nie tylko po to, aby pozyskać finansowanie inwestycji, ale również po to, by zrealizować kilka istotnych sprzężonych ze sobą celów, istotnych zarówno z punktu inwestora, jak i potencjalnej instytucji finansującej.


Podstawowe cele przygotowywania biznes planu

Cele przygotowania biznesplanu

Profesjonalny biznes plan realizuje szereg zadań, dzięki którym przedsiębiorca ma pełen wgląd na realizowaną inwestycję, w tym zadanie najważniejsze: dostarczenie przedsiębiorcy informacji niezbędnych do podjęcia właściwej decyzji dotyczącej realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Mimo tego, bardzo często biznes-plan jest w oczach przedsiębiorców tylko wymogiem formalnym, niezbędnym do uzyskania kredytu w banku. W związku z tym marginalizuje się jego znaczenie jako dokumentu usprawniającego planowanie i realizację inwestycji oraz identyfikację potencjalnych zagrożeń już na etapie projektowania. Postrzeganie biznes planu jako dokumentu służącego tylko i wyłącznie do pozyskania kapitału jest najczęstszym błędem przedsiębiorców, ponieważ głównym odbiorcą tego dokumentu powinien być właśnie sam przedsiębiorca, tworzący nowy biznes lub też realizujący określoną inwestycję.

 

Główne elementy biznes planu

Elementy biznesplanu

Biznes plan jest bardzo złożonym i precyzyjnym dokumentem. Sporządzenie profesjonalnego biznes planu wymaga zatem wiedzy, doświadczenia oraz sporych zasobów czasowych. To właśnie czasochłonność sprawia, że biznes plan często jest marginalizowany zarówno w procesie podejmowania decyzji o inwestycji, jak i w procesie pozyskiwania kapitału. Również często się zdarza, że mimo dużej wiedzy na temat prowadzenia biznesu oraz mimo wielu dobrych pomysłów, przedsiębiorca nie potrafi odpowiednio skutecznie „sprzedać” tego, co ma do zaoferowania w procesie pozyskiwania kapitału.

Biznesplan musi przekonać instytucję finansującą, że opisana w nim inwestycja pozwoli na zwrot pożyczonych środków. Dokument ten pozwala „sprzedać” pomysł tak, żeby  inwestor lub bank miał pewność, że odzyska środki przekazane do dyspozycji przedsiębiorcy. 

Sporządzając biznes plan, trzeba również wiedzieć, na jakie elementy należy położyć nacisk z punktu widzenia odbiorcy końcowego. Angażując w to zadanie firmę rAdvice™, mają Państwo pewność, że biznes plan będzie „uszyty na miarę” celu, do jakiego zostanie zastosowany. Specjaliści w naszej Firmie wiedzą bowiem, na jakie elementy biznes planu będzie zwracał uwagę bank, na jakie fundusz, a na jakie przedsiębiorca, z którym tworzona jest spółka.

Bardzo ważne jest, żeby w biznes planie posługiwać się realnymi danymi. Przeszacowanie danych, zwłaszcza od strony przychodów, może znacznie zniekształcić wynik przedstawianej inwestycji. Nierealne informacje w zależności od skali przeszacowania mogą również wzbudzić podejrzenia potencjalnej instytucji finansującej i tym samym utrudnić lub całkowicie uniemożliwić pozyskanie kapitału.

Profesjonalny biznes plan znacznie ogranicza ryzyko podjęcia błędnej decyzji. Może się zdarzyć, że inwestycja, która po wstępnej analizie przedsiębiorcy ma duże szanse powodzenia, okaże się nieopłacalna lub nawet nierealna do wykonania. W związku z tym biznes plan może nie tylko pomóc przy rozpoczęciu danej inwestycji, ale również przy podjęciu decyzji o jej zakończeniu.

Dobry biznes plan przekłada siły na zamiary, stanowi doskonałe narzędzie weryfikacyjne, dzięki czemu pozwala ocenić szanse powodzenia przedsięwzięcia gospodarczego.

To właśnie wyżej wymienione powody sprawiają, że pisanie biznes planu warto zlecić profesjonalnej firmie, takiej jak rAdvice™. Powierzając nam to zadanie, zyskują Państwo:

  • rzetelność,
  • wiedzę i doświadczenie,
  • obiektywizm,
  • spojrzenie z zewnątrz przedsiębiorstwa,
  • fachowe doradztwo,
  • konkurencyjną cenę,
  • możliwość wsparcia w kontakcie z bankiem lub inną instytucją finansującą (opcjonalnie).
Copyright 2013 by rAdvice.pl