Kursy MS Excel: Poznań, Wrocław

Zadzwoń do nas:
komórka: 533 22 33 13
email: kontakt@radvice.pl

Szukaj
Doradztwo gospodarcze

Ocena ryzyka kredytowego przedsiębiorstwa (rating)

Firma rAdvice oprócz usług standardowej analizy finansowej przedsiębiorstw ofeuje czynności związane z analizą ryzyka kredytowego. Ocena ryzyka kredytowego wykonywana przez rAdvice jest precyzyjną miarą ryzyka możliwości pojawienia się niewypłacalności przedsiębiorstwa. Naszych ocen dokonujemy w oparciu o modele oceny ryzyka kredytowego, które dostosowane są do specyfiki działalności przedsiębiorstwa oraz do otoczenia, w którym się ono znajduje.

W naszej ocenie najwyższą wagę odgrywają parametry ilościowe. Staramy się ograniczać wpływ tzw. "parametrów eksperckich" na ocenę kredytową przedsiębiorstwa. Bazujemy na faktach, a nie na przypuszczeniach.

Skala ratingówRyzyko kredytowe wyrażamy w 20-stopniowej skali, odpowiadającej tradycyjnie stosowanym widełką przez różnorodne agencje ratingowe. Dzięki takiemu podejściu nasze ratingi mogą być bez problemu porównywane z ratingami wykonanymi przez inne podmioty.

Analiza ryzyka kredytowego wykonywana przez rAdvice pozwala na uzyskanie wiarygodnej oceny finansowej i kredytowej badanej firmy oraz pozwoli na podjęcie rozsądnej decyzji dotyczącej nawiązania lub przedłuzenia współpracy z danym kontrahentem.

Nasze ratingi mogą mieć różnorodne zastosowania, można je wykorzystywać m. in.:

  • podejmując decyzje o nawiązaniu lub przedłużeniu współpracy z kontrahentem,
  • decydując się na inwestycję w przedsiębiorstwo,
  • ustalając oprocentowanie pożyczki dla przedsiębiorstwa,
  • procesie ubiegania się o finansowanie,
  • w kontaktach z udziałowcami przedsiębiorstwa,
  • dla porównania oceny kredytowej z oceną wykonywaną przez inne podmioty,
  • w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym w ramach przedsiębiorstwa jako jeden z wskaźników monitorowanych,
  • celem zweryfikowania własnej oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstwa.

 

Oferujemy zarówno jednorazowe wykonywanie analiz, jak i działanie w oparciu o umowy czasowe, w ramach których wykonujemy cykliczne ratingi dla wybranych przedsiębiorstw.

 

Do naszych analiz ryzyka kredytowego zawsze dołączamy wyniki sprawdzenia analizowanego przedsiębiorstwa w biurach informacji gospodarczej.

Zachęcamy do nawiązania współpracy.

Copyright 2013 by rAdvice.pl