Kursy MS Excel: Poznań, Wrocław

Zadzwoń do nas:
komórka: 533 22 33 13
email: kontakt@radvice.pl

Szukaj
Outsourcing raportowania

POZNAJ rMap

System rMap™ składa się z trzech głównych modułów:

- moduł terytorialnej prezentacji danych

- moduł analizy rozmieszczenia danych

- zaawansowany moduł analizy sprzedaży i realizacji planów sprzedaży


rMap_Arrow1


rMap_Header1

rMap_Kokpit1Kokpit managerski służący do prezentacji dowolnych danych na mapie powiatów województw lub gmin.

Możliwości:

- automatyczne przyporządkowanie danych do powiatów po kodach pocztowych, kodach GUS lub innych kodach funkcjonujących w przedsiębiorstwie

- przedstawianie informacji o wybranym punkcie na mapie oraz porównań w stosunku do średnich wartości dla województwa i dla kraju

- możliwość zmiany kolorystyki mapy

- rankingowanie przy pomocy wykresu

- wielowariantowe możliwości tworzenia legendy

- bardzo szybkie przetwarzanie nawet dużych ilości danych

- terytorialna analiza dowolnych danych


rMap_Arrow2


rMap_Header2

rMap_Kokpit2Kokpit managerski służący do analizy przestrzennego rozmieszczenia danych takich jak: odbiorcy, dostawcy, kredytobiorcy, studenci, kościoły, inne…

Możliwości:

- analiza nasilenia zjawiska w poszczególnych miejscowościach

- hierarchizowanie danych celem późniejszej agregacji

- szybkie filtrowanie i wariantowanie danych po zadanych kryteriach

- podgląd informacji o wybranej miejscowości

- konfiguracja wielkości i kolorów wykorzystywanych punktorów

- tabelaryczne podsumowanie wartości dla wszystkich miejscowości

- bardzo szybkie przetwarzanie nawet dużych ilości danych


 

rMap_Arrow3

rMap_Header3

Zaawansowany i przyjazny dla użytkownika system analizy sprzedaży oraz wykonania planów sprzedaży dla managerów i kadry zarządzającej składający się z 5 kokpitów. System prezentuje dane w postaci czytelnych i zoptymalizowanych kokpitów managerskich, w zależności od rodzaju potrzebnych informacji.

Odkryj najważniejsze cechy poszczególnych kokpitów:

 

Kokpit 1 i 2 – Wyniki zbiorcze

rMap_Kokpit3rMap_Kokpit4Kokpity managerskie pozwalające na uzyskanie szybkiego wglądu tzw. helicopter view w kształtowanie się sprzedaży oraz realizacji planów sprzedaży w poszczególnych województwach lub innych jednostkach podziału terytorialnego.

Możliwości:

- możliwość tworzenia wielowymiarowych porównań sprzedaży oraz realizacji planów sprzedaży (total oraz w rozbiciu na produkty) i badania zależności pomiędzy nimi

- możliwość oglądania na pomocniczych wykresach struktury sprzedaży w terenach

- możliwość przeglądania sprzedaży i realizacji planów sprzedaży wielu produktów jednocześnie w ramach jednego kokpitu managerskiego

- prezentacja danych na mapie w odniesieniu do produktu, linii produktowej lub całego asortymentu

 

Kokpit 3 – Dane o terenie / województwie

rMap_Kokpit5Panel prezentacji informacji o sprzedaży i wykonaniu planu w wybranym terenie lub województwie, zawierający:

- informacje o wartości sprzedaży

- poziom realizacji planu sprzedaży total oraz w rozbiciu na produkty

- ilość klientów ze sprzedażą

- koncentrację sprzedaży w odniesieniu do klientów

- strukturę sprzedaży poszczególnych produktów

- zestawienie sprzedaży do wszystkich klientów w regionie wraz z możliwością podglądu szczegółów o konkretnym kliencie

 

Kokpit 4 – Sprzedaż w powiatach

rMap_Kokpit6Panel informacji o rozkładzie sprzedaży w wybranym terenie lub województwie na powiaty zawierający:

- możliwość wyboru analizowanego produktu

- informację o sprzedaży produktu w wybranym terenie lub województwie

- informację o sprzedaży w rozbiciu na poszczególne powiaty

- możliwość podglądu informacji o wybranym powiecie

- możliwość dostosowywania kolorów legendy

 


Kokpit 5 – Sprzedaż w miejscowościach

rMap_Kokpit7Panel informacji o rozkładzie sprzedaży w poszczególnych miejscowościach:

- zaawansowane możliwości filtrowania cech sprzedażowych po produkcie i kontrahencie

- prezentacja danych na mapie w skali całego kraju lub wybranego terenu z dokładnością do miejscowości

- prezentację informacji i porównań dotyczących wybranej miejscowości

- dostosowywanie parametrów graficznej prezentacji danychrMap_Button4

rMap_Button2

rMap_Button3


 

Zapytaj o szczegóły oferty:

 

e-mail: kontakt@radvice.pl

tel. +48 533 223 313


Copyright 2013 by rAdvice.pl