rMap

rMap™ - Prezentacja danych na mapie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, pragniemy zaprezentować autorski system służący do terytorialnej analizy i prezentacji danych rMap™.

System rMap™ to intuicyjne rozwiązanie, pozwalające na obiektywne przedstawianie i analizowanie dowolnych danych na mapach Polski z podziałem na województwa, powiaty lub gminy.

Prezentacja danych na mapie znacząco zwiększa percepcję, a tym samym ogranicza czas niezbędny na wyciągnięcie wniosków, w porównaniu z analizą zawartą w zwykłej tabeli.

Ważne. Korzystanie z narzędzia nie wymaga zaawansowanej znajomości MS Excel i nie jest czasochłonne.

Przykładowe możliwości wykorzystania

rMap™ jest uniwersalnym systemem umożliwiającym prezentację danych na mapie. Jedną z zalet systemu jest prezentacja danych za pomocą obrazu, co znacząco wpływa na poziom przyswajania i szybkość analizy tych danych w stosunku do analizowania danych w niekończących się tabelach. Możliwości wykorzystania systemu ograniczone są tylko i wyłącznie pomysłowością osób, które z niego korzystają. Wśród najważniejszych możliwości, jakie daje nasz system, znajdują się:
– geograficzna prezentacja wyników sprzedażowych, udziałów rynkowych i potencjału rynku*
– prezentacja na mapie wyników w zakresie realizacji planów sprzedaży
– prezentacja pokrycia terenu dowolnymi punktami takimi jak sieci sprzedaży, lekarze, apteki, magazyny, kościoły, inne…
– prezentacja danych sprzedażowych z dokładnością do miejscowości
– wizualizacja na mapie dowolnych danych statystycznych, rynkowych i innych danych posiadanych przez przedsiębiorstwo
– planowanie terenów z wykorzystaniem potencjału rynkowego
– przygotowanie map jako ilustracji do sprawozdań i prezentacji celem wzmocnienia ich przekazu oraz zwiększenia przejrzystości.
* zakres możliwych analiz wynika z ilości danych posiadanych przez firmę

System rMap™ to unikalne na polskim rynku narzędzie umożliwiające nie tylko prezentację danych na mapie. Nasz system oprócz terytorialnej analizy danych pozwala na wykonywanie analiz oraz prezentację danych w formie kokpitów managerskich, umożliwiających szybkie przetwarzanie informacji, wyciąganie wniosków i podejmowanie decyzji.

Zaawansowane kokpity managerskie umożliwiają analizę sprzedaży oraz wykonania planu sprzedaży w oparciu o dane sprzedażowe z systemu magazynowego, systemu raportowania sprzedaży lub z innego systemu funkcjonującego w przedsiębiorstwie (po integracji z rMap™).

Aktualizacja danych jest szybka i łatwa, dzięki czemu do obsługi systemu nie jest potrzebna zaawansowana znajomość MS Excel.

Jak to działa?

System bazuje na klasycznym połączeniu technologii elektronicznych map z możliwościami stwarzanymi przez arkusze kalkulacyjne.

rMap™ wykorzystuje zdefiniowane bazy danych zawierające dostarczane przez użytkownika informacje statystyczne, które „łączone” są z gminami, powiatami, czy województwami za pomocą specjalnych ogniw, takich jak: kod pocztowy, kod TERYT, imię i nazwisko sprzedawcy lub inny dowolny kod. Pozwala to na szybkie i automatyczne przyporządkowanie danych z faktur czy też innych systemów sprzedaży do jednostek podziału terytorialnego i tym samym przedstawianie tych danych na mapach.

Projektując rMap™ dołożyliśmy wszelkich starań, aby narzędzie było jak najprostsze w obsłudze nawet dla użytkowników posiadających ograniczoną znajomość MS Excel.

Poznaj rMap

System rMap™ składa się z trzech głównych modułów:

Terytorialna prezentacja danych

Kokpit managerski służący do prezentacji dowolnych danych na mapie powiatów województw lub gmin.

Możliwości:
– automatyczne przyporządkowanie danych do powiatów po kodach pocztowych, kodach GUS lub innych kodach funkcjonujących w przedsiębiorstwie
– przedstawianie informacji o wybranym punkcie na mapie oraz porównań w stosunku do średnich wartości dla województwa i dla kraju
– możliwość zmiany kolorystyki mapy
– rankingowanie przy pomocy wykresu
– wielowariantowe możliwości tworzenia legendy
– bardzo szybkie przetwarzanie nawet dużych ilości danych
– terytorialna analiza dowolnych danych

Analiza rozmieszczenia danych w miejscowościach

Kokpit managerski służący do analizy przestrzennego rozmieszczenia danych takich jak: odbiorcy, dostawcy, kredytobiorcy, studenci, kościoły, inne…

Możliwości:
– analiza nasilenia zjawiska w poszczególnych miejscowościach
– hierarchizowanie danych celem późniejszej agregacji
– szybkie filtrowanie i wariantowanie danych po zadanych kryteriach
– podgląd informacji o wybranej miejscowości
– konfiguracja wielkości i kolorów wykorzystywanych punktorów
– tabelaryczne podsumowanie wartości dla wszystkich miejscowości
– bardzo szybkie przetwarzanie nawet dużych ilości danych

System terytorialnej analizy sprzedaży

Zaawansowany i przyjazny dla użytkownika system analizy sprzedaży oraz wykonania planów sprzedaży dla managerów i kadry zarządzającej składający się z 5 kokpitów. System prezentuje dane w postaci czytelnych i zoptymalizowanych kokpitów managerskich, w zależności od rodzaju potrzebnych informacji.

Kokpit 3 – Dane o terenie / województwie

Panel prezentacji informacji o sprzedaży i wykonaniu planu w wybranym terenie lub
województwie, zawierający:
– informacje o wartości sprzedaży
– poziom realizacji planu sprzedaży total oraz w rozbiciu na produkty
– ilość klientów ze sprzedażą
– koncentrację sprzedaży w odniesieniu do klientów
– strukturę sprzedaży poszczególnych produktów
– zestawienie sprzedaży do wszystkich klientów w regionie wraz z możliwością podglądu szczegółów o konkretnym kliencie

Kokpit 4 – Sprzedaż w powiatach

Panel informacji o rozkładzie sprzedaży w wybranym terenie lub województwie na powiaty
zawierający:
– możliwość wyboru analizowanego produktu
– informację o sprzedaży produktu w wybranym terenie lub województwie
– informację o sprzedaży w rozbiciu na poszczególne powiaty
– możliwość podglądu informacji o wybranym powiecie
– możliwość dostosowywania kolorów legendy

Kokpit 5 – Sprzedaż w miejscowościach

Panel informacji o rozkładzie sprzedaży w poszczególnych miejscowościach:
– zaawansowane możliwości filtrowania cech sprzedażowych po produkcie i kontrahencie
– prezentacja danych na mapie w skali całego kraju lub wybranego terenu z dokładnością do miejscowości
– prezentację informacji i porównań dotyczących wybranej miejscowości
– dostosowywanie parametrów graficznej prezentacji danych

Call Now Button