Oferta

Analizy i ratingi przedsiębiorstw

Zapytaj o ofertę

Rzetelna analiza finansowa przedsiębiorstwa

Analiza finansowa przedsiębiorstwa to narzędzie pozwalające ocenić kondycję finansową podmiotu gospodarczego oraz jego szansę na dalszy rozwój w przyszłości. Analiza finansowa przedsiębiorstwa jest wymaganą częścią większości biznes planów oraz studiów wykonalności inwestycji. Ponadto, w dzisiejszych czasach analizy finansowe przedsiębiorstwa są skutecznym narzędziem, wspierającym w podejmowaniu decyzji menedżerskich.

Oferta opracowania wszechstronnych analiz
W ramach oferty analiz finansowych przygotowujemy:
– analizy finansowe przedsiębiorstw,
– analizy finansowe firm z porównaniem do wyników wybranych przedsiębiorstw konkurencyjnych,
– NOWOŚĆ! analizy finansowe wraz z ustaleniem ratingu wiarygodności kredytowej analizowanego przedsiębiorstwa.

rAdvice™ przygotowuje analizy finansowe między innymi na potrzeby:
– biznes planów,
– dotacji,
– inwestycji,
– własne Klientów.

Oferujemy możliwość przygotowania profesjonalnej analizy finansowej firm, zarówno będącej niezbędną częścią biznes planów, jak i studiów wykonalności inwestycji, a także w formie odrębnej analizy na potrzeby własne naszego Klienta. Każdorazowo zakres analizy finansowej pr zedsiębiorstwa dostosowujemy do indywidualnych wymagań Klienta lub przyjmujemy formę standardową, w przypadku braku zdefiniowanych przez Zleceniodawcę preferencji.

Wysoki poziom merytoryczny i rzetelność opracowań
Analizy finansowe przedsiębiorstwa przygotowywane przez rAdvice™ stanowią rzetelne odzwierciedlenie rzeczywistości gospodarczej badanego przedsiębiorstwa i spełniają wymagania instytucji, do których są kierowane. Ofertę dotyczącą analiz finansowych kierujemy zarówno do przedsiębiorstw i samorządów, jak i do firm doradczych potrzebujących merytorycznego wsparcia w tym temacie.

Oto kilka przykładów, kiedy warto zdecydować się na przeprowadzenie analizy finansowej:

– podczas poszukiwania skutecznych narzędzi controllingu finansowego,analiza finansowa
– w celu analizy przyczyn pogorszenia się lub poprawy wyników finansowych oraz poszukiwania działań naprawczych,
– w celu określenia progu rentowności działalności firmy,
– w celu oceny stanu finansów przedsiębiorstwa oraz podejmowanych w nim decyzji finansowych.

Przykładowy zakres wykonywanej przez nas analizy finansowej przedstawia się następująco:
– analiza bilansu,
– analiza rachunku zysków i strat,
– analiza przepływów pieniężnych (cashflow),
– analiza płynności,
– analiza wskaźników rentowności,
– analiza efektywności zarządzania majątkiem obrotowym,
– analiza zadłużenia,
– analiza Du Ponta,
– podsumowanie analizy i wnioski.

Ocena ryzyka kredytowego przedsiębiorstwa (rating)

Firma rAdvice oprócz usług standardowej analizy finansowej przedsiębiorstw ofeuje czynności związane z analizą ryzyka kredytowego. Ocena ryzyka kredytowego wykonywana przez rAdvice jest precyzyjną miarą ryzyka możliwości pojawienia się niewypłacalności przedsiębiorstwa. Naszych ocen dokonujemy w oparciu o modele oceny ryzyka kredytowego, które dostosowane są do specyfiki działalności przedsiębiorstwa oraz do otoczenia, w którym się ono znajduje.

W naszej ocenie najwyższą wagę odgrywają parametry ilościowe. Staramy się ograniczać wpływ tzw. “parametrów eksperckich” na ocenę kredytową przedsiębiorstwa. Bazujemy na faktach, a nie na przypuszczeniach.

>Skala ratingów Ryzyko kredytowe wyrażamy w 20-stopniowej skali, odpowiadającej tradycyjnie stosowanym widełką przez różnorodne agencje ratingowe. Dzięki takiemu podejściu nasze ratingi mogą być bez problemu porównywane z ratingami wykonanymi przez inne podmioty.

Skala ratingów

Analiza ryzyka kredytowego wykonywana przez rAdvice pozwala na uzyskanie wiarygodnej oceny finansowej i kredytowej badanej firmy oraz pozwoli na podjęcie rozsądnej decyzji dotyczącej nawiązania lub przedłuzenia współpracy z danym kontrahentem.

Nasze ratingi mogą mieć różnorodne zastosowania, można je wykorzystywać m. in.:
– ustalanie wysokości kredytu kupieckiego dla kontrahentów
– podejmując decyzje o nawiązaniu lub przedłużeniu współpracy z kontrahentem,
– decydując się na inwestycję w przedsiębiorstwo,
– ustalając oprocentowanie pożyczki dla przedsiębiorstwa,
– procesie ubiegania się o finansowanie,
– w kontaktach z udziałowcami przedsiębiorstwa,
– dla porównania oceny kredytowej z oceną wykonywaną przez inne podmioty,
– w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym w ramach przedsiębiorstwa jako jeden z wskaźników monitorowanych,
– celem zweryfikowania własnej oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstwa.

Oferujemy zarówno jednorazowe wykonywanie analiz, jak i działanie w oparciu o umowy czasowe, w ramach których wykonujemy cykliczne ratingi dla wybranych przedsiębiorstw.

Do naszych analiz ryzyka kredytowego zawsze dołączamy wyniki sprawdzenia analizowanego przedsiębiorstwa w biurach informacji gospodarczej.

Zachęcamy do nawiązania współpracy

Call Now Button