Oferta

Doradztwo gospodarcze

Zapytaj o ofertę

Doradztwo gospodarcze – zakres usług dla firm

rAdvice™ świadczy profesjonalne usługi doradcze w zakresie finansów oraz controllingu – obsługujemy klientów biznesowych z terenu Poznania, jak i zachodniej Polski. Oferta naszej firmy w zakresie finansów oraz doradztwa gospodarczego obejmuje cztery kluczowe obszary.

Szczegóły oferty obejmującej doradztwo gospodarcze
– sporządzanie analiz finansowych przedsiębiorstw, w tym:
– analiza wskaźnikowa,
– analiza płynności i przepływów pieniężnych,
– NOWOŚĆ! analiza finansowa przedsiębiorstwa wraz z porównaniem do wyników analizy finansowej
wybranych przedsiębiorstw konkurencyjnych;
– analizy sprzedaży i rynku;
– analizy strategiczne przedsiębiorstw;
– analizy ryzyka kredytowego przedsiębiorstw (ratingi przedsiębiorstw);
– pomoc we wdrażaniu systemów budżetowania i planowania w przedsiębiorstwach.

Dla skuteczniejszego działania Twojej firmy

Kompleksowe doradztwo gospodarcze, realizowane przez firmę konsultingowo-szkoleniową rAdvice™, umożliwi poprawę kondycji finansowej Państwa firmy. Dzięki wdrożonym systemom budżetowania i planowania, zarządzanie przedsiębiorstwem stanie się proste jak nigdy dotąd.

Realizowane strategie, które zaimplementują Państwo w przedsiębiorstwie, zwiększą obroty firmy, a nowoczesne sposoby zarządzania i kontroli płynności sprawią, że stanie się ona liderem na rynku lokalnym (Poznań i okolice), krajowym, jak i międzynarodowym.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą przedsiębiorstwa działające nie tylko w obrębie miasta Poznań, ale także z regionu wielkopolskiego oraz całej zachodniej części kraju.

Budżetowanie i analiza kosztów

W dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej budżetowanie i analiza kosztów stanowią jeden z kluczowych czynników sukcesu przedsiębiorstwa. Zaliczane są one do tzw. metod wyprzedzających oceny działalności przedsiębiorstwa, dzięki czemu zwiększają szybkość reakcji na bodźce płynące z otoczenia oraz pozwalają zdecydowanie prędzej takie bodźce dostrzec.

Budżetowanie w przedsiębiorstwie zawsze powinno wynikać ze strategii przyjętej przez jego kierownictwo. Poniżej przedstawiamy kluczowe etapy realizowanego przez rAdvice™ budżetowania w przedsiębiorstwach:

  • analiza dotychczasowego systemu planowania, ewidencji oraz raportowania przychodów i kosztów w przedsiębiorstwie,

  • ustalenie zakresu oraz formy budżetowania,

  • określenie założeń budżetowych,

  • ustalenie ośrodków przychodowych oraz kosztowych,

  • ustalenie planów sprzedażowych,

  • stworzenie layoutów budżetowych oraz narzędzi do analizy wykonania budżetu,

  • opracowanie budżetu przedsiębiorstwa,

  • uzgodnienie oraz zatwierdzenie budżetu,

  • kontrola i ocena wykonania budżetu oraz wprowadzanie działań korygujących.

W ramach oferty rAdvice™ może:
– uczestniczyć w całym procesie wdrażania budżetowania w przedsiębiorstwie,
– uczestniczyć tylko w poszczególnych etapach związanych z wprowadzaniem budżetowania.

Bez względu na zamówiony zakres usług, za każdym razem nasze działania przebiegają w ścisłej współpracy z Klientem, dzielimy się wiedzą oraz doświadczeniem, jak również oferujemy sprawdzone rozwiązania służące do raportowania i analizy odchyleń budżetowych.

Oto kilka przykładów, kiedy warto wprowadzić w przedsiębiorstwie działania związane z budżetowaniem i analizą kosztów:
– ZDECYDOWANIE ZAWSZE,
– chcąc zwiększyć efektywność planowania finansowego w przedsiębiorstwie,
– poszukując metod motywacyjnych dla oceny działań kierownictwa przedsiębiorstwa i pozostałych pracowników,
– poszukując efektywnego narzędzia controllingu finansów,
– w celu ujednolicenia i uporządkowania systemów raportowania finansowego w przedsiębiorstwie,
– w celu zwiększenia świadomości kosztowej wszystkich pracowników w przedsiębiorstwie.

Kilka istotnych kwestii związanych z budżetowaniem, jakie warto znać:
– Prawidłowo wdrożone mechanizmy budżetowania i kontroli kosztów zwiększają efektywność przedsiębiorstwa w zakresie finansów, produktywności oraz podejmowania decyzji.
– Wdrożenie systemu budżetowania wiąże się z czasem, różnym w zależności od rozmiarów przedsiębiorstwa.
– Budżetowanie należy wdrażać stopniowo.
– Wdrożenie budżetowania często wymaga wprowadzenia mniejszych lub większych zmian w systemie ewidencji księgowej.
– Kluczowym czynnikiem w procesie wdrażania budżetowania są ludzie, którzy muszą rozumieć jego potrzebę, korzyści jakie płyną z wprowadzenia tego działania oraz jego konsekwencje.

Wycena przedsiębiorstw

Wycena przedsiębiorstwa pozwala właścicielom, osobom zarządzającym lub też inwestorom na poznanie prawdziwej wartości przedsiębiorstwa oraz możliwości jej zwiększenia poprzez wykorzystanie szans, jakie daje otoczenie. Profesjonalna wycena daje również możliwość weryfikacji strategii przyjętej przez przedsiębiorstwo poprzez jej przełożenie na wartości liczbowe i sprawdzenie jej efektów. Jest to również dokument konieczny przy negocjacjach handlowych związanych z nabyciem części udziałów w spółce.

Wycena przedsiębiorstwa przeprowadzana w ramach oferty rAdvice™ może zostać wykorzystana na potrzeby:
– własne właścicieli firm, którzy chcą poznać prawdziwą wartość swojego biznesu;
– inwestorów, podejmujących decyzję o:
– kupnie lub sprzedaży przedsiębiorstwa,
nabyciu udziałów w danym przedsiębiorstwie,
łączeniu przedsiębiorstw,
inne potrzeby inwestycyjne.

Przy kalkulowaniu wartości przedsiębiorstwa wykorzystujemy najczęściej stosowaną metodę dochodową, którą wspieramy w określonych przypadkach wynikami wyceny z metody majątkowej i porównawczej.

Efektem wyceny przedsiębiorstwa jest raport, zawierający informacje o:
– bieżącej kondycji finansowej przedsiębiorstwa,
– prognozach rynku, na którym działa przedsiębiorstwo,
– kosztach kapitałów przedsiębiorstwa,
– ryzyku związanym z wystąpieniem czynników zewnętrznych,
– planie rozwoju przedsiębiorstwa w kolejnych latach,
– prognozie cash-flow na kolejne lata oraz o zapotrzebowaniu na środki pieniężne.

Podstawowe korzyści ze współpracy z nami:
– profesjonalne ustalenie wartości przedsiębiorstwa,
– poznanie czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na wartość przedsiębiorstwa oraz siły ich wpływu,
– wsparcie merytoryczne na etapie wyceny,
– ścisła współpraca z Klientem na każdym etapie wyceny,
– pomoc w negocjacjach oraz w obronie wycenionej wartości przedsiębiorstwa,
– wysoką jakość i konkurencyjne ceny*.

*Cena każdorazowo ustalana jest indywidualnie z klientem w zależności od wielkości i specyfiki wycenianego przedsiębiorstwa oraz przyjętej metodologii.

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania większej ilości informacji dotyczących wyceny przedsiębiorstwa.

Call Now Button