Oferta

Tworzenie biznes planów

Zapytaj o ofertę

Zespół specjalistów z firmy doradczej rAdvice™ oferuje profesjonalne usługi z zakresu pisania biznes planów. Zapewniamy wsparcie na każdym etapie tworzenia dokumentów potrzebnych Klientom ubiegającym się o kredyty, dotacje, poszukującym inwestora czy też pragnącym przeprowadzić analizę opłacalności planowanych projektów inwestycyjnych. Ofertę pisania biznes planu kierujemy nie tylko do klientów z miasta Poznań, bardzo chętnie nawiążemy współpracę z Klientami z całego kraju. Każdy nasz biznes plan to owoc rzetelnej współpracy z Klientem, zaś największym sukcesem naszej firmy jest pozytywna weryfikacja wniosków odbiorców usług rAdvice™ oraz powodzenie ich przedsięwzięć.

Oferujemy Państwu profesjonalne tworzenie biznes planów na potrzeby:
– pozyskania kredytu inwestycyjnego,
– pozyskania inwestora zewnętrznego,
– pozyskania dotacji unijnej (biznes plan lub studium wykonalności inwestycji),
– pozyskania pozwolenia na działalność w Specjalnych Strefach Ekonomicznych,
– wniosku o nadanie statusu Krajowej Instytucji Płatniczej,
– pozyskania dotacji z Urzędu Pracy,
– własne Klienta, związane z oceną opłacalności projektu inwestycyjnego.

W trakcie tworzenia biznes planu przywiązujemy dużą wagę do kontaktu z Klientem, co gwarantuje pełną satysfakcję z efektów naszej pracy. Na bieżąco wyjaśniamy wątpliwości oraz służymy radą, aby ostatecznie dostarczyć Klientowi profesjonalny biznes plan w formach drukowanej oraz elektronicznej.

Ceny biznes planu
Naszym Klientom zawsze oferujemy konkurencyjne ceny.
Ceny biznes planów ustalane są indywidualnie z każdym Klientem i uzależnione są od celu projektu, jego przeznaczenia oraz stopnia zaawansowania prac.
Ustalona z Klientem cena zawiera pełen koszt opracowania biznes planu.
Naszym Klientom oferujemy gwarancję satysfakcji.

Procedura przygotowywania biznes planu
Nasi Klienci, tj.: podmioty gospodarcze z miasta Poznań oraz innych ośrodków Polski zachodniej, ostatecznej zapłaty za biznes plan (poza zaliczką) dokonują dopiero po jego finalnej akceptacji, co oznacza, że wykonane przez nas zlecenie spełniło ich oczekiwania. Każdorazowo efekt naszej pracy przedstawiamy Klientowi w celu weryfikacji i oceny, wyjaśniamy wątpliwości oraz w razie potrzeby wspólnie korygujemy nasze biznes plany.
Poznań, Zielona Góra i inne duże miasta umożliwiają spory wybór firmy wykonującej podobne usługi, jednak rAdvice™ to firma wyjątkowa ze względu na konkurencyjne ceny za przygotowanie i pisanie biznes planu oraz mobilność w stosunku do Klienta.
Co więcej! Oferujemy pomoc w doborze formy finansowania inwestycji lub optymalnego miksu kilku form w celu uzyskania najbardziej korzystnego efektu finansowego.
W przypadku biznes planów sporządzanych do banków za dodatkową opłatą oferujemy uczestnictwo w negocjacjach z bankiem.

Ustalenie zakresu
oraz przeznaczenia
biznes planu

Akceptacja ceny oraz
terminu wykonania
biznes planu

Przygotowanie
biznes planu
biznes planu

Akceptacja przez klienta
oraz ewentualne
naniesienie poprawek

Ostateczna
akceptacja
biznes planu

Wystawienie faktury
oraz zapłata
za realizację usługi

Informacje
o inwestycji

Analiza
zasobów

Ocena
inwestycji

Pozyskanie
finansowania

Sporządzenie biznes planu nie jest swego rodzaju „sztuką dla sztuki”, tylko istotnym narzędziem związanym z prowadzeniem firmy. Biznes plan wbrew powszechnym opiniom sporządza się nie tylko po to, aby pozyskać finansowanie inwestycji, ale również po to, by zrealizować kilka istotnych sprzężonych ze sobą celów, istotnych zarówno z punktu inwestora, jak i potencjalnej instytucji finansującej.

Profesjonalny biznes plan realizuje szereg zadań, dzięki którym przedsiębiorca ma pełen wgląd na realizowaną inwestycję, w tym zadanie najważniejsze: dostarczenie przedsiębiorcy informacji niezbędnych do podjęcia właściwej decyzji dotyczącej realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Mimo tego, bardzo często biznes-plan jest w oczach przedsiębiorców tylko wymogiem formalnym, niezbędnym do uzyskania kredytu w banku. W związku z tym marginalizuje się jego znaczenie jako dokumentu usprawniającego planowanie i realizację inwestycji oraz identyfikację potencjalnych zagrożeń już na etapie projektowania. Postrzeganie biznes planu jako dokumentu służącego tylko i wyłącznie do pozyskania kapitału jest najczęstszym błędem przedsiębiorców, ponieważ głównym odbiorcą tego dokumentu powinien być właśnie sam przedsiębiorca, tworzący nowy biznes lub też realizujący określoną inwestycję.

Sporządzenie biznes planu nie jest swego rodzaju „sztuką dla sztuki”, tylko istotnym narzędziem związanym z prowadzeniem firmy. Biznes plan wbrew powszechnym opiniom sporządza się nie tylko po to, aby pozyskać finansowanie inwestycji, ale również po to, by zrealizować kilka istotnych sprzężonych ze sobą celów, istotnych zarówno z punktu inwestora, jak i potencjalnej instytucji finansującej.

Profesjonalny biznes plan realizuje szereg zadań, dzięki którym przedsiębiorca ma pełen wgląd na realizowaną inwestycję, w tym zadanie najważniejsze: dostarczenie przedsiębiorcy informacji niezbędnych do podjęcia właściwej decyzji dotyczącej realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Mimo tego, bardzo często biznes-plan jest w oczach przedsiębiorców tylko wymogiem formalnym, niezbędnym do uzyskania kredytu w banku. W związku z tym marginalizuje się jego znaczenie jako dokumentu usprawniającego planowanie i realizację inwestycji oraz identyfikację potencjalnych zagrożeń już na etapie projektowania. Postrzeganie biznes planu jako dokumentu służącego tylko i wyłącznie do pozyskania kapitału jest najczęstszym błędem przedsiębiorców, ponieważ głównym odbiorcą tego dokumentu powinien być właśnie sam przedsiębiorca, tworzący nowy biznes lub też realizujący określoną inwestycję.

Budowa biznes planu, a tym samym treść, jaka się w nim znajdzie, zależy ściśle od charakteru inwestycji oraz wymogów stawianych przez podmiot będący adresatem dokumentu. Inaczej będzie wyglądał biznes plan sporządzony na potrzeby kredytu bankowego, inaczej dla inwestora zewnętrznego, a jeszcze inaczej na potrzeby własne przedsiębiorstwa.

W zależności od podmiotu lub instytucji, do jakiej ma trafić biznes plan, wymogi odnośnie do jego budowy mogą być ograniczone do minimum, albo wskazywać na zastosowanie największego możliwego poziomu szczegółowości. Bez względu na cel biznes planu i wymogi, standardową jego strukturę przedstawić można w sposób następujący:
– Streszczenie
– Charakterystyka przedsiębiorstwa
– Opis produktu lub usługi będącej efektem inwestycji
– Analiza rynku i konkurencji
– Informacje marketingowe
– Plan inwestycji
– Zarządzanie inwestycją i kwalifikacje pracowników
– Harmonogram realizacji inwestycji
– Finansowanie inwestycji
– Prognozy finansowe
– Analiza opłacalności inwestycji
– Podsumowanie
– Załączniki

W zależności od przeznaczenia biznesplanu, wyżej wymienione rozdziały są w dalszej kolejności mniej lub bardziej rozwijane. Objętość dokumentu waha się przeważnie od 25 do nawet 50 stron w przypadku złożonych projektów.

Aby prawidłowo sporządzić biznes plan, potrzeba kilku czynników, takich jak wiedza, doświadczenie i współpraca. Firma rAdvice™ oferuje Klientom pełen profesjonalizm, każdorazowo przeznaczając na ten cel wszelkie niezbędne zasoby wiedzy, doświadczenia i sprzętu, co we współpracy z Klientami jest gwarantem powodzenia oraz wysokiej wartości merytorycznej i poznawczej biznes planu.

W chwili obecnej starając się o kredyt w banku, nie zawsze wymagane jest przedstawienie biznes planu, co wiąże się jednak z pewnymi obostrzeniami:
kwoty przyznawanych w ten sposób środków są ograniczone do pewnego pułapu, na przykład 100 000 zł;
konieczność zapłaty większej prowizji;
większe oprocentowanie kredytu w stosunku do inwestycji wspartej biznes planem.

Biznesplan sam w sobie nie stanowi jeszcze gwarancji uzyskania kredytu, ale może on stanowić znaczące przybliżenie do jego pozyskania.

Aby otrzymać kredyt na korzystnych warunkach, poza przedstawieniem dobrego biznes planu należy również:
– posiadać kompetencje do realizacji inwestycji,
– wzbudzać zaufanie,
– wykazywać się dobrą historią związaną ze spłatą zobowiązań
– zaprezentować realny biznes i jego efekty, bez przesadnego „kolorowania”,
– posiadać odpowiednie zabezpieczenie kredytu.

Call Now Button