Oferta

Szkolenia MS Excel

Zapytaj o ofertę

Oferta Szkoleń MS Excel dla przedsiębiorstw

Oferujemy Państwu profesjonalne szkolenia MS Excel dla początkujących i zaawansowanych użytkowników, prowadzone na polskiej wersji Excela 2010, z autorskimi materiałami ćwiczeniowymi, i co najważniejsze, w oparciu o praktyczne przykłady z życia wzięte.

Oferujemy unikalne szkolenia Excel, bazujące na praktycznych przypadkach z życia gospodarczego z jakimi mogą się spotkać pracownicy w strukturach firm.

Kursy i szkolenia z praktycznego zastosowania MS Excel w biznesie

Oprogramowanie Microsoft Excel znajduje szeroki zakres zastosowań w firmie – począwszy od zadań administracyjno-biurowych, po usprawnienie pracy w dziale handlowym i finansowym, na księgowości i marketingu kończąc. Oferta kursów rAdvice™ przybliży tajniki arkuszy kalkulacyjnych MS Excel na każdym poziome biegłości obsługi programu. Zapewniamy szkolenie ogólne z obsługi arkuszy kalkulacyjnych dla osób fizycznych oraz kursy Excel profilowane pod kątem zakresu pracy danej komórki Państwa firmy: szkolenia „Excel w marketingu” czy też kurs „Excel w finansach i księgowości”. Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną propozycją szkoleniową z zakresu Excel przedsiębiorstwa z miast Poznań i Wrocław!

 

Potrzeba szkolenia MS Excel

Microsoft Office Excel jest arkuszem kalkulacyjnym przeznaczonym dla systemów Windows i MacOS. Program ten już od pierwszej edycji stał się przebojem rynkowym i „ulubieńcem” większości przedsiębiorstw.
Program MS Excel to bardzo wydajne i elastyczne narzędzie, które wykorzystuje się w większości małych, średnich i dużych firm do tworzenia wszelkiego rodzaju raportów, obliczeń, prognoz i analiz danych pochodzących z różnych systemów komputerowych. Ponadto, MS Excel świetnie sprawdza się na co dzień, przy planowaniu wydatków domowych, rozliczaniu podatku itp.

Główne zastosowanie MS Excel to wykonywanie obliczeń w formie tabelarycznej. W tym celu użytkownik otrzymuje szereg funkcji logicznych, matematycznych, finansowych, statystycznych i innych, których umiejętne wykorzystanie prowadzi do przyspieszenia i usprawnienia pracy, zwiększenia możliwości analiz oraz symulacji. MS Excel to wszechstronne narzędzie pozwalające nie tylko na analizę danych, ale również na ich wizualizację i prezentację przy pomocy wielu typów wykresów, tabel przestawnych czy też innych formatów wizualnych.

Znajomość obsługi tego programu jest obecnie bardzo cenną umiejętnością dla każdego, przekładającą się na zwiększenie efektów wykonywanej pracy. Pracownicy wykorzystujący na co dzień pełne możliwości Excela są w stanie dokładnie oraz szybko przetwarzać i analizować informacje, co pozwala nie tylko na zaoszczędzenie czasu, ale i podejmowanie bardziej świadomych decyzji biznesowych.

Adresatami naszych szkoleń są: osoby, których codzienna praca wymaga przetwarzania i obróbki danych; osoby odpowiedzialne za sporządzanie obliczeń i analiz finansowych w tym: analitycy finansowi, księgowi, analitycy sprzedażowi, menedżerowie z działów sprzedaży i marketingu; osoby, które dotąd nie miały do czynienia z programem Ms Excel, a chcą zdobyć nowe umiejętności i zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.

Szkolenie Excel dla początkujących

Szkolenie Excel dla początkujących dedykowane jest osobom:
– nieznającym programu MS Excel,
– pragnącym poznać podstawowe funkcje i polecenia w programie,
– chcącym wykorzystywać MS Excel do tworzenia prostych budżetów i analiz oraz do podstawowej obróbki danych,
– chcącym skrócić czas przygotowywania analiz oraz zautomatyzować go.

Uczestnicy szkolenia Excel dla początkujących posiądą wiedzę dotyczącą:
– wprowadzania danych do arkusza oraz zarządzania zakładkami w arkuszu,
– poprawnej edycji komórek w arkuszu,
– tworzenia formuł, dokonywania w nich zmian oraz analizowania budowy formuły,
– prezentacji danych na wykresie,
– czytelnego wydruku danych.

W ramach szkolenia uczestnicy rozwiązują 6 ciekawych zadań typu case-study, w tym:
– naliczanie marży i narzutu,Program szkolenia
– tworzenie prostego systemu premiowego,
– tworzenie kalkulatora wynagrodzeń,
– tworzenie harmonogramu kredytowego,
– filtrowanie i sortowanie danych,
– symulacja kosztów wytworzenia produktu i naliczania marży.

Nasza oferta jest unikalna wśród firm szkoleniowych, ponieważ:
– szkolenia prowadzimy w formie rozwiązywania praktycznych problemów z życia gospodarczego, dzięki czemu uczestnicy:
– uczą się zastosowania funkcji MS Excel w swojej codziennej pracy,
– poznają nowe możliwości prezentacji i analizy danych,
– lepiej przyswajają materiał;
– posiadamy i udostępniamy autorskie materiały szkoleniowe;
– prowadzimy szkolenia w niewielkich grupach liczących max 10 osób;
– oferujemy 2-miesięczną opiekę poszkoleniową, w ramach której oferujemy merytoryczne wsparcie dla uczestników szkolenia;
– po odbyciu szkolenia wystawiamy jego uczestnikom certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności;
– doradzamy przy wyborze szkolenia oraz na specjalne zamówienia dostosowujemy szkolenia do indywidualnych potrzeb.

Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 godzin lekcyjnych)

Zajęcia realizowane są w 1,5 godzinnych cyklach z krótkimi przerwami

Max liczba osób to 8.

Program szkolenia

Budowa modeli analitycznych służących do:
Kalkulacji kosztów wynagrodzeń
Filtrowania i sortowania danych
Kalkulacji warunków rabatowych dla zamówienia
Kalkulacji wynagrodzeń i naliczania nadgodzin

Funkcje:
Funkcja SUMA
Funkcja ILOCZYN
Funkcja JEŻELI
Funkcja ZAOKR
Funkcja SUMA.JEŻELI
Funkcja Min.K
Funkcja Max.K
Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO
Funkcja JEŻELI.BŁĄD
Funkcje dzielenia danych

Przygotowanie danych do wydruku:
Ustawianie marginesów
Dostosowywanie obszaru wydruku do danych zawartych w arkuszu
Dodawanie nagłówka i stopki (numeracji stron, podpisu, daty i godziny wydruku)
Zmiana orientacji strony
Zmiana formatu papieru dla wydruku

Formatowania arkusza danych:
Dodawanie i usuwanie wierszy oraz kolumn
Zmiana szerokości kolumn oraz wysokości wierszy
Formatowanie tekstu
Formatowanie liczb
Tworzenie i formatowanie tabel
Kopiowanie i usuwanie arkuszy

Wprowadzenie do tworzenia wykresów:
Zasady prezentacji danych na wykresach
Zmiana koloru wykresów
Aktualizacja źródła danych wykresu
Dodawanie legendy do wykresu
Dodawanie etykiet danych do wykresu

Wyszukiwanie i filtrowanie danych:
Sortowanie danych i ustalanie kryteriów sortowania
Filtrowanie danych i wykorzystywanie filtrów niestandardowych
Wykorzystanie funkcji Znajdź
Korzystanie z hiperłącz
Blokowanie okienek

Wprowadzenie do ochrony arkuszy:
Ochrona arkusza danych przy pomocy narzędzia ochrony danych
Usuwanie ochrony danych
Wybór parametrów ochrony danych

Szkolenie Excel dla średniozaawansowanych dedykowane jest osobom:
znającym podstawy programu MS Excel,
pracującym w działach analitycznych i sprzedażowych,
zajmującym się przetwarzaniem i prezentacją różnych danych,
pragnącym usprawnić swoją pracę i poszerzyć posiadaną wiedzę,
chcącym skrócić czas przygotowywania analiz oraz zautomatyzować go.

Uczestnicy szkolenia Excel dla średniozaawansowanych posiądą wiedzę dotyczącą:
tworzenia powiązań między arkuszami,
budowania formuł zawierających kilka funkcji,
zaawansowanego formatowania danych na wykresach,
formatowania warunkowego danych,
wykorzystania narzędzia Solver,
analizy danych za pomocą tabel przestawnych.

W ramach szkolenia uczestnicy rozwiążą 8 ciekawych zadań typu case-study, w tym:
stworzenie rozbudowanego systemu premiowego,Program szkolenia
wykonanie analizy sprzedaży,
opracowanie modelu naliczającego rabat do zamówienia,
wykonanie analizy opłacalności inwestycji,
analiza stanu na magazynie,
analiza zatrudnienia w strukturach firmy,
opracowanie i modyfikacja tabel przestawnych,
opracowanie budżetu.

Nasza oferta jest unikalna wśród firm szkoleniowych, ponieważ:
– szkolenia prowadzimy w formie rozwiązywania praktycznych problemów z życia gospodarczego, dzięki czemu uczestnicy:
– uczą się zastosowania funkcji MS Excel w swojej codziennej pracy,
– poznają nowe możliwości prezentacji i analizy danych,
– lepiej przyswajają materiał,
– posiadamy i udostępniamy autorskie materiały szkoleniowe,
– prowadzimy szkolenia w niewielkich grupach liczących max 10 osób,
– oferujemy 2-miesięczną opiekę poszkoleniową, w ramach której oferujemy merytoryczne wsparcie dla uczestników szkolenia,
– po odbyciu szkolenia wystawiamy jego uczestnikom certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności,
– doradzamy przy wyborze szkolenia oraz na specjalne zamówienia dostosowujemy szkolenia do indywidualnych potrzeb.

Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 godzin lekcyjnych)

Zajęcia realizowane są w 1,5 godzinnych cyklach z krótkimi przerwami

Max liczba osób to 8.

Program szkolenia

Budowa modeli analitycznych służących do:
Naliczania premii za wykonanie planów sprzedaży
Analizy danych
Kalkulacji rabatów do podanych warunków zamówienia
Budżetowania
Analizy stanu posiadanych produktów
Optymalizacji danych
Analizy struktury zatrudnienia w przedsiębiorstwie
Przedstawiania danych przy pomocy tabel przestawnych

Podstawy programu Excel:
Blokowanie okienek
Malarz formatów
Adresowanie względne i bezwzględne
Zaznaczanie wielu zakresów danych
Formatowanie danych

Funkcje:
Funkcja JEŻELI
Zagnieżdżanie funkcji JEŻELI
Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO
Funkcja JEŻELI.BŁĄD
Funkcja ZAOKR
Funkcja SUMA.JEŻELI
Funkcja SUMA.ILOCZYNÓW
Funkcja SUMA.WARUNKÓW
Funkcja LICZ.JEŻELI
Funkcje TERAZ, DZIEŃ, MIESIĄC, ROK
Funkcja WYSZUKAJ.POZIOMO
Funkcja TRANSPONUJ
Funkcja MEDIANA
Funkcje MAX.K i MIN.K
Funkcja LICZ.WARUNKI

Tworzenie i edytowanie wykresów:
Zasady doboru wykresów do typu danych oraz do prezentowanych zjawisk
Aktualizacja zakresów danych na wykresie
Tworzenie wykresów z dwiema osiami danych
Zmiana kolorów i skali wykresów
Dodawanie etykiet danych do wykresów

Formatowanie warunkowe:
Zasady doboru formatowania warunkowego
Tworzenie i zmiana reguł formatowania warunkowego
Dodawanie kilku reguł do jednego zakresu komórek
Selektywne usuwanie formatowania warunkowego

Tabele przestawne: Przygotowywanie danych dla tabel przestawnych
Tworzenie tabel przestawnych
Aktualizacja danych w tabelach przestawnych
Formatowanie tabel przestawnych
Dodawanie pól obliczeniowych do tabel przestawnych

Wprowadzenie do optymalizacji:
Narzędzie Solver i jego wykorzystanie
Precyzowanie warunków dla solvera
Budowanie modeli do wykorzystania solvera

Wyszukiwanie i sortowanie danych:
Filtrowanie danych
Sortowanie danych
Usuwanie duplikatów
Grupowanie danych
Blokowanie okienek

Ochrona i poprawność danych:
Stosowanie sprawdzania poprawności danych w arkuszach
Ochrona skoroszytów przed zmianami

Szkolenie Excel – zastosowanie w finansach i księgowości dedykowane jest osobom:
znającym podstawy obsługi MS Excel,
pracującym działach księgowych, analitycznych i w controllingu,
zajmującym się w znacznej mierze przetwarzaniem danych finansowo-księgowych,
pragnącym usprawnić swoją pracę i poszerzyć posiadaną wiedzę w zakresie analiz finansowych,
chcącym skrócić czas przygotowywania analiz oraz zautomatyzować go.

Uczestnicy szkolenia MS Excel w finansach i księgowości, w trakcie jego trwania posiądą wiedzę dotyczącą:
pracy na wielu arkuszach oraz tworzenia powiązań między nimi,
tworzenia funkcji zagnieżdżonych;
budowania modeli kalkulacyjnych do analizy przychodów, cen, rabatów i kosztów przedsiębiorstwa,
prezentacji wyników analiz na wykresach i automatyzacji opisywania wykresów,
przygotowywania danych do wydruku,
przeprowadzania działań optymalizacyjnych przy pomocy dodatku Solver,
praktycznego wykorzystania wielu funkcji MS Excel w codziennym rozwiązywaniu problemów finansowo-księgowych w firmie.

W ramach szkolenia uczestnicy rozwiążą 8 interesujących zadań typu case-study, w tym:
naliczanie marży i narzutu,Program szkolenia
analiza wykonania budżetu kosztowego oraz naliczanie odchyleń,
stworzenie modelu naliczającego rabaty do zamówień,
opracowanie modelu do kalkulacji harmonogramu spłaty kredytu,

analiza danych magazynowych,
automatyzacja analizy kosztów na kontach zespołu ‘5’,
analiza wynagrodzeń i zatrudnienia,
analizowanie danych przy pomocy tabeli przestawnej.

Nasza oferta jest unikalna wśród firm szkoleniowych, ponieważ:
szkolenia prowadzimy w formie rozwiązywania praktycznych problemów z życia gospodarczego, dzięki czemu uczestnicy:
uczą się zastosowania funkcji MS Excel w swojej codziennej pracy,
poznają nowe możliwości prezentacji i analizy danych,
lepiej przyswajają materiał,
posiadamy i udostępniamy autorskie materiały szkoleniowe,
prowadzimy szkolenia w niewielkich grupach liczących max 10 osób,
oferujemy 2-miesięczną opiekę poszkoleniową, w ramach której oferujemy merytoryczne wsparcie dla uczestników szkolenia,
po odbyciu szkolenia wystawiamy jego uczestnikom certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności,
doradzamy przy wyborze szkolenia oraz na specjalne zamówienia dostosowujemy szkolenia do indywidualnych potrzeb.

Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 godzin lekcyjnych)

Zajęcia realizowane są w 1,5 godzinnych cyklach z krótkimi przerwami

Max liczba osób to 8.

Program szkolenia

Budowa modeli analitycznych służących do:
Analizy stanu zatrudnienia w przedsiębiorstwie
Analizy opłacalności inwestycji
Analizy kosztów
Analizy stanów na magazynie
Naliczania marży i narzutu
Analizy wykonania budżetu kosztów
Kalkulacji rabatów do zamówienia
Tworzenia harmonogramu kredytowego

BFunkcje:
Adresowanie względne i bezwzględne
Funkcja JEŻELI
Zagnieżdżanie funkcji JEŻELI
Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO
Funkcja JEŻELI.BŁĄD
Funkcja ZAOKR
Funkcja SUMA.JEŻELI
Funkcja SUMA.ILOCZYNÓW
Funkcja SUMA.WARUNKÓW
Funkcja LICZ.JEŻELI
Funkcje TERAZ, DZIEŃ, MIESIĄC, ROK
Funkcja WYSZUKAJ.POZIOMO
Funkcja TRANSPONUJ
Funkcje NPV i IRR
Funkcja USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY
Funkcja MEDIANA
Funkcje MAX.K i MIN.K
Funkcja LICZ.WARUNKI
Funkcja ZŁĄCZ.TEKSTY

BPrezentacja danych finansowych na wykresach:
Zasady doboru wykresów do typu danych oraz do prezentowanych zjawisk
Aktualizacja zakresów danych na wykresie
Tworzenie wykresów z dwiema osiami danych
Zmiana kolorów i skali wykresów
Dodawanie etykiet danych do wykresów

Budowa modeli analitycznych służących do:
Analizy stanu zatrudnienia w przedsiębiorstwie
Analizy opłacalności inwestycji
Analizy kosztów
Analizy stanów na magazynie
Naliczania marży i narzutu
Analizy wykonania budżetu kosztów
Kalkulacji rabatów do zamówienia
Tworzenia harmonogramu kredytowego

BFunkcje:
Adresowanie względne i bezwzględne
Funkcja JEŻELI
Zagnieżdżanie funkcji JEŻELI
Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO
Funkcja JEŻELI.BŁĄD
Funkcja ZAOKR
Funkcja SUMA.JEŻELI
Funkcja SUMA.ILOCZYNÓW
Funkcja SUMA.WARUNKÓW
Funkcja LICZ.JEŻELI
Funkcje TERAZ, DZIEŃ, MIESIĄC, ROK
Funkcja WYSZUKAJ.POZIOMO
Funkcja TRANSPONUJ
Funkcje NPV i IRR
Funkcja USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY
Funkcja MEDIANA
Funkcje MAX.K i MIN.K
Funkcja LICZ.WARUNKI
Funkcja ZŁĄCZ.TEKSTY

BPrezentacja danych finansowych na wykresach:
Zasady doboru wykresów do typu danych oraz do prezentowanych zjawisk
Aktualizacja zakresów danych na wykresie
Tworzenie wykresów z dwiema osiami danych
Zmiana kolorów i skali wykresów
Dodawanie etykiet danych do wykresów

Formatowanie warunkowe:
Zasady doboru formatowania warunkowego
Tworzenie i zmiana reguł formatowania warunkowego
Dodawanie kilku reguł do jednego zakresu komórek
Selektywne usuwanie formatowania warunkowego
Wykorzystanie formatowania warunkowego w analizach finansowych

Tworzenie modeli optymalizacji finansowej:
Narzędzie Solver i jego wykorzystanie w optymalizacji naliczania rabatów i cen
Precyzowanie warunków dla solvera
Budowanie modeli do wykorzystania solvera
Obliczanie struktury i dynamiki danych

Przetwarzanie danych tekstowych:
Dostosowywanie tekstu na potrzeby modeli
Wykorzystanie łączenia tekstów do tworzenia dynamicznych opisów tabel i wykresów
Rozdzielanie tekstu za pomocą funkcji

Praca z datami:
Wykorzystanie funkcji Dzień, Miesiąc i Rok w pracy z tabelami danych
Sprawdzanie poprawności dat znajdujących się w tabelach danych
Optymalizacja pracy z datami

Wyszukiwanie i sortowanie danych:
Filtrowanie danych
Sortowanie danych
Usuwanie duplikatów
Grupowanie danych
Blokowanie okienek
Wykorzystywanie poleceń Znajdź/Zamień

Tabele przestawne:
Przygotowywanie danych dla tabel przestawnych
Tworzenie tabel przestawnych
Aktualizacja danych w tabelach przestawnych
Formatowanie tabel przestawnych
Dodawanie pól obliczeniowych do tabel przestawnych

Ochrona i poprawność danych:
Stosowanie sprawdzania poprawności danych w arkuszach
Ochrona skoroszytów przed zmianami

Szkolenie Excel – zastosowanie w marketingu dedykowane jest osobom:
znającym podstawy obsługi MS Excel,
pracującym w działach sprzedaży lub analiz sprzedażowych w przedsiębiorstwach,
pragnącym usprawnić swoją pracę i poszerzyć posiadaną wiedzę w zakresie analiz sprzedażowych,
chcącym skrócić czas przygotowywania analiz oraz zautomatyzować go.

Uczestnicy szkolenia MS Excel – w marketingu posiądą wiedzę dotyczącą:
pracy na wielu arkuszach oraz tworzenia powiązań między nimi,
budowania modeli kalkulacyjnych do analizy przychodów, cen, rabatów i kosztów,
tworzenia dynamicznych rankingów zmieniających się po zasileniu nowymi danymi,
istotnych aspektów związanych z analizą danych sprzedażowych,
praktycznego wykorzystania wielu funkcji MS Excel w codziennym rozwiązywaniu problemów związanych z zarządzaniem sprzedażą w firmie.

W ramach szkolenia uczestnicy rozwiążą 6 ciekawych zadań typu case-study, w tym:
naliczanie marży oraz narzutu,Program szkolenia
analiza sprzedaży oraz prezentacja danych,
analiza wykonania planu sprzedaży i prezentacja graficzna,
tworzenie budżetu marketingowego i jego wariantowanie,
prognozowanie sprzedaży i wyznaczanie trendów,
analiza danych z wykorzystaniem tabeli przestawnej.

Nasza oferta jest unikalna wśród firm szkoleniowych, ponieważ:
szkolenia prowadzimy w formie rozwiązywania praktycznych problemów z życia gospodarczego, dzięki czemu uczestnicy:
uczą się zastosowania funkcji MS Excel w swojej codziennej pracy,
poznają nowe możliwości prezentacji i analizy danych,
lepiej przyswajają materiał,
posiadamy i udostępniamy autorskie materiały szkoleniowe,
prowadzimy szkolenia w niewielkich grupach liczących max 10 osób,
oferujemy 2-miesięczną opiekę poszkoleniową, w ramach której oferujemy merytoryczne wsparcie dla uczestników szkolenia,
po odbyciu szkolenia wystawiamy jego uczestnikom certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności,
doradzamy przy wyborze szkolenia oraz na specjalne zamówienia dostosowujemy szkolenia do indywidualnych potrzeb.

Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 godzin lekcyjnych)

Zajęcia realizowane są w 1,5 godzinnych cyklach z krótkimi przerwami

Max liczba osób to 8.

Program szkolenia

Budowa modeli analitycznych służących do:
Naliczania marży i narzutu
Analizy sprzedaży i prezentacji wyników
Ustalania wykonania planów sprzedaży
Naliczania premii za realizację planów sprzedaży
Tworzenia budżetu i optymalizacji
Prognozowania sprzedaży

BFunkcje:
Adresowanie względne i bezwzględne
Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO
Funkcja JEŻELI.BŁĄD
Funkcja ZAOKR
Funkcja SUMA.JEŻELI
Funkcja SUMA.WARUNKÓW
Funkcja LICZ.JEŻELI
Funkcja LICZ.WARUNKI
Funkcja WYSZUKAJ.POZIOMO
Funkcja TRANSPONUJ
Funkcje MAX.K i MIN.K

Prezentacja danych finansowych na wykresach:
Zasady doboru wykresów do typu danych oraz do prezentowanych zjawisk
Aktualizacja zakresów danych na wykresie
Tworzenie wykresów z dwiema osiami danych
Zmiana kolorów i skali wykresów
Dodawanie etykiet danych do wykresów

Formatowanie warunkowe:
Zasady doboru formatowania warunkowego
Tworzenie i zmiana reguł formatowania warunkowego
Dodawanie kilku reguł do jednego zakresu komórek
Selektywne usuwanie formatowania warunkowego
Wykorzystanie formatowania warunkowego w analizach finansowych

Wprowadzenie do prognozowania
Prognozowanie w oparciu o analizę regresji
Prognozowanie na podstawie funkcji trendu
Zasady wyboru optymalnej prognozy
Analiza wyników prognoz

Tworzenie modeli optymalizacji marketingowej:
Narzędzie Solver i jego wykorzystanie:
Dla optymalizacji cen
Dla optymalizacji rabatów
Dla wyznaczanie optymalnej struktury sprzedaży do klientów
Dla optymalizacji marży oraz ogólnego poziomu kosztów
Precyzowanie warunków dla solvera
Budowanie modeli do wykorzystania solvera
Obliczanie struktury i dynamiki danych

Wyszukiwanie i sortowanie danych:
Filtrowanie danych
Sortowanie danych
Usuwanie duplikatów
Grupowanie danych
Blokowanie okienek
Wykorzystywanie poleceń Znajdź/Zamień

Tabele przestawne:
Przygotowywanie danych dla tabel przestawnych
Tworzenie tabel przestawnych
Aktualizacja danych w tabelach przestawnych
Formatowanie tabel przestawnych
Dodawanie pól obliczeniowych do tabel przestawnych

Ochrona i poprawność danych:
Stosowanie sprawdzania poprawności danych w arkuszach
Ochrona skoroszytów przed zmianami

Call Now Button